Stilleven Schilderen Les 4 najaar 2023

6 maal een stilleven, om te kunnen kiezen

Voor deze les plaatste ik 6 verschillende, kleine stillevens in het atelier op tafeltjes van verschillende hoogte. Je hoopt dan maar dat niet iedereen voor hetzelfde onderwerp kiest, maar dat pakte gelukkig goed uit.
Er was een skelet van een grote geitenkop (of steenbok) dat weet ik niet precies. Er was een stilleven met verschillende potten. Daarachter stond een stilleven met een pot gedroogde, oranje lampionnetjes. En er lag een tak met vergane lampionnetjes; ook een mooi stilleven. Het atelier staat vol met mooie spullen, dus stilleven materiaal genoeg.

4 groepen

Ik gaf deze les over ‘een stilleven schilderen’ in vier verschillende groepen, die allemaal met dezelfde stillevens te maken kregen.
Drie groepen van de cursus Schilderen en Tekenen en ook de deelnemers van de Cursus Basistechnieken.

Bij die laatste cursus geef ik veel meer achtergrond informatie en leg ik meer uit. In deze groep zitten ook meer beginners dan bij de andere cursussen. Maar aan de resultaten kan je het verschil in ervaring niet echt zien. Dat valt me elke les weer op.

Opdracht bij het stilleven

De opdracht die ik de cursisten gaf kon in twee lessen uitgewerkt worden. De focus lag op hoe je iets in beeld brengt. Waarom kies je een bepaald stilleven als onderwerp? Wat, in het bijzonder, interesseert je eraan?

In het eerste uur van les 1 werden schetsen gemaakt om de compositie te bepalen. En ook om te onderzoeken of, wat je in je hoofd had, wel te realiseren was. Daarna bespraken we centraal de keuzes die de deelnemers maakten en werd er gekeken of er alternatieve mogelijkheden waren om het onderwerp af te beelden.

Meer Werk van Cursisten